EN
/ TH

ให้ใจห่วงใยสังคม ปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดเซิงหวาย จ.อ่างทอง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดโครงการ "ให้ใจห่วงใยสังคม ปีที่ 5" ขึ้น ณ โรงเรียนวัดเซิงหวาย จังหวัดอ่างทอง โดยการมอบทุนการศึกษาและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ๆ ทุกคน ทั้งนี้เพื่อการร่วมพัฒนาและยกระดับโอกาสการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย