EN
/ TH

ให้ใจ..ห่วงใยสังคม ปีที่ 5

เปิดศักราชใหม่ ปี 2555 ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม บรรเทาภัยหนาวแก่น้อง ๆ เยาวชน จังหวัดเชียงราย โดยคณะ CSR ดอนเมือง โทลล์เวย์ได้ยกขบวนไปพบปะน้อง ๆ ถึงโรงเรียน ด้วยโครงการ "ให้ใจ...ห่วงใยสังคม" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว

โรงเรียนแรกคือโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมือง และชาวเขาเผ่าอาข่า ฐานะทางบ้านของเด็ก ๆ เหล่านี้ค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง ทำไร่ ทำนา จึงทำให้มีรายได้ต่อปีค่อนข้างต่ำ

เมื่อคณะ CSR ดอนเมืองโทลล์เวย์ เดินทางไปถึงโรงเรียน น้อง ๆ นักเรียนรอต้อนรับด้วยการแสดงของชนเผ่าอาข่า ที่แฝงการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่า ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากนั้น คณะ CSR ดอนเมืองโทลล์เวย์ นำโดย คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน และได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่น้อง ๆ นักเรียนทุกคน

ที่สำคัญคือ คณะ CSR ดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้นำสมุดกรีนเวย์ส่งตรงไปมอบให้กับน้องๆ ทุกคน ซึ่งโรงเรียนนี้ถือเป็นโรงเรียนแรก โดยตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทล์เวย์ได้ตั้งกล่องรับบริจาคกระดาษใช้แล้ว เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นสมุดเรียน มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ตามแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

เมื่อคณะ CSR ดอนเมืองโทลล์เวย์ เดินทางมาถึงโรงเรียนที่สอง ก็ได้สะดุดกับป้ายขนาดใหญ่ที่ทางโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ได้ตั้งใจจัดทำขึ้น เพื่อต้อนรับพวกเรา

โรงเรียนป่ากว๋าว - ดอนชัย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าอาข่า ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนมาก สิ่งที่พวกเราพบเห็นคือ เด็ก ๆ บางคนก็ไม่ได้สวมถุงเท้า และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย

คณะ CSR ดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน พร้อมมอบสมุดกรีนเวย์ และของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งผ้าห่มกันหนาวให้แก่น้อง ๆ ทุกคน รวมทั้งการเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ ด้วยมื้อพิเศษกว่าวันอื่น ๆ และตบท้ายด้วยไอศกรีม ซึ่งน้อง ๆ บอกกับพวกเราว่า วันนี้คือวันที่พิเศษสุดสำหรับพวกเขาจริง ๆ