EN
/ TH

มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์

น.ส.อัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง และ นาย สมบัติ ดนัยสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเซนโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมมอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ให้กับห้องเรียนเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร,ดร. เจ้าอาวาสวัดดงละคร ผู้ได้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน