EN
/ TH

พิธีรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018

เนื่องด้วย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ภายใต้ขอบเขต “การดำเนินงานและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุข ตอนดินแดง – ดอนเมือง- อนุสรณ์สถานแห่งชาติ” ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี เป็นผลงาน และความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

โดยมีพิธีรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 จากบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา