EN
/ TH

กิจกรรม Happy Birthday & Happy Work Life (DMT) ปีที่ 14 ครั้งที่ 2/2566

ด้วยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารงานคุณภาพ ได้จัดกิจกรรม Happy Birthday& Happy Work Life (DMT) ปีที่ 14 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2/2566 โดยนำพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน เข้าร่วมทำบุญ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ และวัดไร่ขิง รวมถึงมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมกิจกรรมพิเศษ ณ ร้านอาหารบ้านร่มไม้สายน้ำ และแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดน้ำดอนหวาย และได้มีการส่งมอบของขวัญวันเกิดให้กับพนักงานเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ทุกท่าน

โดยกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงาน สำหรับในปี 2566 ได้จัดกิจกรรมพิเศษตามแนวคิดความสุข 8 ประการ ในหัวข้อ Happy Relax (ผ่อนคลาย) เพื่อส่งเสริมความผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ มีมุมให้พนักงานได้พักผ่อนคลาย เพื่อบรรเทาความเครียดจากการทำงาน และ Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนา ส่งเสริมการมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีสติในการทำงาน นำหลักคำสอนมาใช้ในทุกด้าน ภายใต้ธีม “Happy Birthday, Happy Relax, Happy Soul ไหว้พระทำบุญใกล้กรุง วัดสวยนครปฐม เมืองส้มโอหวาน”