EN
/ TH
DMT รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)
05 กันยายน 2566
DMT รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)
DMT ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  เข้าเยี่ยมชมและดูงาน
31 สิงหาคม 2566
DMT ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและดูงาน
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ร่วมบรรยายหัวข้อ V2I Smart Tolling System ในการงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ Autonomous Car”
28 สิงหาคม 2566
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ร่วมบรรยายหัวข้อ V2I Smart Tolling System ในการงานสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ Autonomous Car”
DMT จัดงานกิจกรรม Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
25 สิงหาคม 2566
DMT จัดงานกิจกรรม Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
DMT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
25 สิงหาคม 2566
DMT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
DMT รับการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ สำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
23 สิงหาคม 2566
DMT รับการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ สำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
DMT ต้อนรับคณะนิสิต จากมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน เข้าเยี่ยมชมและดูงาน
25 กรกฎาคม 2566
DMT ต้อนรับคณะนิสิต จากมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เข้าเยี่ยมชมและดูงาน
DMT เข้ารับรางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)
19 กรกฎาคม 2566
DMT เข้ารับรางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)
DMT ให้การต้อนรับ พันธมิตรธุรกิจญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชม Operation Control Center
13 กรกฎาคม 2566
DMT ให้การต้อนรับ พันธมิตรธุรกิจญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชม Operation Control Center
ASIAM Infra Company Limited Grand Opening
11 กรกฎาคม 2566
ASIAM Infra Company Limited Grand Opening
Tollway Rally Thank you User 2023
02 มิถุนายน 2566
Tollway Rally Thank you User 2023
DMT จัดงานกิจกรรม Opportunity Day
26 พฤษภาคม 2566
DMT จัดงานกิจกรรม Opportunity Day