EN
/ TH

สัมมนาคณะผู้บริหารโทลล์เวย์

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท เบียร์ลาว จำกัด (สปป.ลาว) โดยได้รับไมตรีจิตและการต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ความรู้และพาชมโรงงานผลิต ภายหลังคณะผู้บริหารได้ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การนำแผนธุรกิจไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ" (ในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร) จัดขึ้น ณ โรงแรมพาราไดซ์ จ.อุดรธานี