EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ผลึกพลังร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ตามคำเชิญของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานส่วนกฎหมายฯ ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้แสดงความมุ่งมั่นโดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานวันต่อต้าน คอร์รัปชัน 2557 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นการผนึกพลังครั้งยิ่งใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีผู้บริหารจากทุกองค์กรร่วมปฏิิญาณเพื่อปฏิิรูปการต่อสู้ให้เป็นรูปธรรม เปลี่ยนจากการยอมรับเพิกเฉยของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการลุกขึ้นมาปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนตามนโยบายของ รัฐบาลปัจจุบัน