EN
/ TH

โทลล์เวย์มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณธนเกียรติ ธรรมนิยม และคุณกรวุฒิ ชิวปรีชา รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานบริษัทฯ ประจำปี 2557 รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 ทุน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัทฯ