EN
/ TH

8-11 เมษายน ใบเสร็จค่าผ่านทางโทลล์เวย์แลกรับกระเป๋ากันง่วง ฟรี

ดอนเมืองโทลล์เวย์ส่งมอบความสุขและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางฯอย่างสุด พิเศษ โดยผู้ใช้ทางฯสามารถนำใบเสร็จค่าผ่านทางโทลล์เวย์ของวันที่ 8-11 เมษายน 2557 มารับกระเป๋ากันง่วง ฟรี ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมืิอง กทม. 10210 ติดต่่อรับได้ตั้งแต่วันที่ 8-11 เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ***ของมีจำนวนจำกัด สำหรับ 300 ท่านแรกเท่านั้น