EN
/ TH

กิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทางเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยการมอบส้มมงคลแด่ผู้ใช้ทางยก ระดับดอนเมือง เพื่อแทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการให้บริการของดอนเมือง โทลล์เวย์ด้วยดีเสมอมา จัดขึ้น ณ ด่านดินแดง 1