EN
/ TH

กิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทาง เนื่องในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทาง เนื่องในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ร่วมกับสก๊อตอีซี่ ส่งมอบความรัก และความสุขเนื่องในวันพ่อ ด้วยสก็อตอีซี่ ซุปไก่สกัด แก่ผู้ใช้ทางฯแทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการให้บริการของดอนเมือง โทลล์เวย์ด้วยดีเสมอมา โดยส่งมอบความสุข ณ ด่านดอนเมือง 1 และด่านดอนเมือง 2