EN
/ TH

ทางยกระดับดอนเมือง ต้อนรับคณะผู้บริหารจากทางด่วนกรุงเทพ

คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจ่ายค่าผ่านทางโทลล์เวย์ ด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์ส เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำไปพัฒนาระบบตั๋วร่วมตามนโยบายสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งจราจร (สนข) กระทรวงคมนาคม