EN
/ TH

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น

กิจกรรม "สานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น" จัดโดย งานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยพาครอบครัวผู้ถือหุ้นไปร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นอาทิเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า นม ขนม เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน กีฬา ฯลฯ แก่ทางวัด พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ในวัดดังกล่าว