EN
/ TH

ทางยกระดับดอนเมือง เตรียมพร้อมรับจราจร ช่วงสงกรานต์

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมบริหารจัดการ การจราจรบนทางยกระดับดอนเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางยกระดับ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนมีการเดินทางออกต่างจังหวัดจำนวนมาก บริษัท จึงเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งศูนย์บริการผู้ใช้ทาง ในวันที่ 10 - 12 เมษายน 2556 โดยการตรวจสภาพเครื่องยนต์ก่อนเดินทางฟรี บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็นฟรี ณ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ดินแดง 2

ด้านการจราจร จะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อจัดการจราจรให้มีความรวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและมีปริมาณการใช้รถหนาแน่น บริเวณทางขึ้น - ลงของทางยกระดับดอนเมือง ได้ติดตั้งป้ายสัญญาณในการแสดงสัญญาณจราจร เพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

ด้านความปลอดภัย จะมีหน่วยงานให้บริการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งทำหน้าที่ดูแล แก้ไข และให้ความช่วยเหลือกรณีเครื่องยนต์ขัดข้อง หรือเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆ บนทางยกระดับโดยเร็วที่สุด นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและสภาพความปลอดภัย พร้อมทั้งมาตรการในการควบคุมและจำกัดความเร็วบนทางยกระดับดอนเมือง

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอให้ท่านผู้ใช้รถโปรดตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ศึกษาเส้นทาง และขับรถด้วยความระมัดระวัง ที่สำคัญขอให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ นอกจากนี้ หากผู้ใช้บริการทางยกระดับ ท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามสภาพจราจร หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางยกระดับดอนเมืองได้ที่ Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-7926500 หรือโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งอยู่บนทางยกระดับดอนเมืองทุกระยะ 5๐๐ เมตร ได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้