EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์จัดงานกีฬาสี ประจำปี 2555

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 December 2555 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี สามัคคีโทลล์เวย์ ครั้งที่ 12 ขึ้น นำทีมโดยคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากันอย่างคึกคักสนุก สนาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและเพื่อ พลานามัยที่ดีแก่บุคลากร