EN
/ TH

การแข่งขันแบดมินตันภายใน ครั้งที่ 1/2555

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตันภายใน ครั้งที่ 1/2555 ขึ้น ซึ่งมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และเพื่อการเสริมสร้างพลานามัยที่ดีของบุคลากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเสริมสร้างพลานามัยสโมสร การท่าอากาศยานไทย