อัตราค่าผ่านทาง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข

วิธีการชำระค่าผ่านทาง

ผู้ใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองสามารถเลือกวิธีชำระค่าผ่านทางได้ตามความสะดวก 2 วิธี ดังนี้

บริการให้ความช่วยเหลือ

ความสะดวกรวดเร็วพร้อมความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเส้นทางของผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด

มาตรฐานความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการบริการที่เป็นเสิศด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับการเดินทางและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่่อส่วนร่วม

Tollway Work with us

ร่วมงานกับเรา

เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งกับงานที่ท้าทาย สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างเต็มที่ และพร้อมผลักดันให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างภาคภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Tollway Call Center
1233