EN
/ TH

DMT สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน "ยาหม่องน้ำสมุนไพร"

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลงานจากการอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. ภายใต้ "โครงการ Tollway Better Way อบรมส่งเสริมสนับสนุนสร้างอาชีพให้กับประชาชน" เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบสายทางโทล์ลเวย์ โดยมีเขตหลักสี่และเขตดอนเมือง เป็น 2 เขตนำร่อง เน้นการฝึกอบรมวิชาชีพให้กลุ่มเปราะบางรวมกลุ่มสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน ผู้สูงอายุที่เข้าอบรมนอกจากได้ความรู้ ได้แนวทางประกอบอาชีพแลัวยังได้สังคมพบปะพูดคุยส่งเสริมสุขภาพจิตอีกด้วย

หากสนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพสามารถติดต่อชุมชนได้โดยตรง เพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ติดต่อ : กลุ่มอาชีพพลอยไพลิน (ดอนเมือง) 094-684-5423, 089-180-9916
ขอบคุณ สำนักงานเขตดอนเมือง