EN
/ TH

DMT มอบชุดตรวจสารเสพติดให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

การยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งในนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมของ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ที่ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อการนำผู้เสพไปรักษาและบำบัด อันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ จะทำให้ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดให้น้อยลง

คุณพลาดิสัย ใจทัศน์กุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นจำนวน 700 ชุด ให้กับ ดร.หนึ่งฤทัย อินทเศียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการสุ่มตรวจบุคลากรและนักศึกษา อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดได้ทางหนึ่ง