EN
/ TH

โครงการ ยืดอก เพ้นท์ถุง

นายพลาดิสัย ใจทัศน์กุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ได้จัดทำโครงการยืดอก เพ้นท์ถุง ร่วมกับ นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้กับน้องๆ มูลนิธิบ้านจริงใจ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เเละลงมือทำการประดิษฐ์ถุงผ้า จากเสื้อที่เหลือใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยต่อไปแทนที่ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย