EN
/ TH

เปิดโลกการเรียนรู้ ผ่านโครงการ โทล์ลเวย์..พาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 6

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และ คุณนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ ผ่านโครงการ โทล์ลเวย์..พาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 6 โดยนำนักเรียนโรงเรียนวัดเทวสุนทร จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้จากนอกห้องเรียน จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5