EN
/ TH

โครงการรับขวดช่วยหมอ

นส.ปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง นำตัวแทนพนักงานจิตอาสา ส่งมอบขวด PET ที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุน โครงการแยกขวดช่วยหมอ แปลงร่างขวด PET เป็นชุด PPE Level 2 แบบซักสะอาดใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง (Reusable PPE) โดยมี นายสุธี เปรมบุญ ผู้จัดการฝ่ายงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้รับมอบ