EN
/ TH

มอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบอุทกภัย

นส.ปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร (คนที่ 2 จากขวา) บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวดให้กับ ทาง บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน (CFO) (คนที่ 2 จากซ้าย) และ นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย เป็นตัวแทนรับมอบ