EN
/ TH

มอบอุปกรณ์สำนักงาน วัดดงละคร

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ ณ วัดดงละคร จังหวัดนครนายก เพื่อมอบอุปกรณ์สำนักงาน อาทิ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดยมี พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร รับมอบ