EN
/ TH

DMT รับมอบโล่จาก โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๒

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๒ พร้อมรับมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกมูลนิธิ เป็นผู้มอบ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี