EN
/ TH

DON MUANG TOLLWAY 35th Anniversary Concert : Journey of Dream

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) สร้างความเชื่อมั่นก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน พร้อมให้ความสำคัญกับทุกฝ่าย รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง ลูกค้า พนักงาน รัฐกำกับสัมปทาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนและสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน จัดงานคอนเสิร์ตครบรอบ 35 ปี ดอนเมืองโทล์ลเวย์ Journey of Dream แทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจและะให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอดระยะเวลา 35 ปี ด้วยการแสดงดนตรีเต็มอิ่ม 3 ชั่วโมง โดยมีศิลปินคุณภาพ “ก้อง สหรัถ แอนด์ เบนจะ แบนด” และ "ทอม อิศรา กิจนิตย์ชีว์ หน้ากากทุเรียน" ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ ในช่วงใกล้ปีใหม่ โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Journey of Dream” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการจัดงานคอนเสิร์ตของบริษัทฯ ในนามของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสื่อมวลชน ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 35 ปี เป็นอย่างดี พร้อมให้ความมั่นใจเดินหน้าตามทิศทางการดำเนินธุรกิจตามแผน 5 ปี (2567-2571) โดยมุ่งเน้น 3 มิติหลัก สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา ได้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์กร ตอกย้ำว่าเราเดินมาถูกทางและสามารถสร้างความเชื่อมันนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดีเลิศ