EN
/ TH

โทลล์เวย์...ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ โทลล์เวย์ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยจะตั้งจุด บริการ อาทิ บริการเติมลมยาง แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น ให้แก่ประชาชนผู้ใช้ ทางยกระดับฯ ณ ด่านดินแดง 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางยกระดับฯ ทุกท่าน ในระหว่างวันที่ 26-29 December 2555