EN
/ TH
DMT ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC
12 July 2024
DMT ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC
DMT x AGODA x BUZZEBEES
10 July 2024
DMT x AGODA x BUZZEBEES
DMT เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ”
28 June 2024
DMT เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ”
ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
27 June 2024
ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
27 June 2024
ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
DMT เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของ EXAT Call Center 1543
20 June 2024
DMT เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของ EXAT Call Center 1543
ASIAM Infra ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
18 June 2024
ASIAM Infra ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
DMT เข้าเยี่ยมชม (Site Visit) บริษัท GUTS GROUP สำนักงานใหญ่
17 June 2024
DMT เข้าเยี่ยมชม (Site Visit) บริษัท GUTS GROUP สำนักงานใหญ่
DMT เข้าร่วมการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29
05 June 2024
DMT เข้าร่วมการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29
DMT เข้าเยี่ยมชม (Site Visit) บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด
05 June 2024
DMT เข้าเยี่ยมชม (Site Visit) บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด
Tollway Rally Happy Day 2024
25 May 2024
Tollway Rally Happy Day 2024
DMT ได้รับรางวัลองค์กรที่สนันสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี 2567
24 May 2024
DMT ได้รับรางวัลองค์กรที่สนันสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี 2567