EN
/ TH
Purchasing
20 May 2024
BD.014/2567 ฉบับที่1 เรื่อง งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type 3 ทางยกระดับอุตราภิมุข
20 May 2024
BD.012/2567 ฉบับที่1 เรื่อง งานปรับปรุงป้ายจราจร ใต้ทางยกระดับอุตราภิมุข (At Grade Sign)
26 April 2024
BD.010/2567 ฉบับที่ 1 เรื่อง งานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทางยกระดับดอนเมือง ช่วงเเยกหลักสี่ PIER No.7.34-7.59 (กม.18+930 ถึง 19+604 และซ่อมเเซมท่อระบายน้ำ P.3.20R บริเวณแยกลาดพร้าว (กม.10+597)
17 April 2024
BD.009/2567 ฉบับที่ 1 งานโครงการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร บนทางยกระดับอุตาภิมุข
15 February 2024
BD.004/2567 ฉบับที่ 1 เรื่อง งานโครงการปรับปรุงห้อง AHU 111, AHU 215, AHU 220
15 February 2024
BD.003/2567 ฉบับที่ 1 เรื่อง งานโครงการปรับปรุงทาสี Zinc เสาไฟแสงสว่าง เฟสที่ 3
08 February 2024
BD.001/2567 ฉบับที่ 1 เรื่อง งานโครงการปรับปรุงทางหนีไฟ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง (ระยะที่3)
17 January 2024
ประกาศฉบับที่ 2/2567 เรื่อง แจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2567
17 January 2024
ประกาศฉบับที่ 1/2567 เรื่อง แจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2567
09 November 2023
หนังสือเเจ้งการเปลี่ยนเเปลงระบบของบริษัทฯ