EN
/ TH
Total Revenue
(Unit: Million Baht)
Net Profit
(Unit: Million Baht)
Total Assets
(Unit: Million Baht)

(Unit: Million Baht)

Summary of Financial Position 2020 2021 2022 Q3/2023
Financial Position
Total Assets 10,660.76 10,256.05 10,463.81 10,231.80
Total Liabilities 3,052.98 682.69 692.11 1,573.32
Equity 7,607.78 9,573.36 9,771.70 8,658.48
Debt to Equity Ratio (D/E) 0.40 0.07 0.07 0.18
Return on Asset (ROA) (%) 7.42 3.94 7.46 2.60
Return on Equity (ROE) (%) 10.40 4.22 7.99 3.10
Financial Performance
Total Revenues 2,063.23 1,212.38 1,846.00 597.04
Total Expenses (967.07) (698.89) (866.92) 327.55
Gross profit 1,278.85 684.24 1,177.12 395.30
Net Profit 791.43 404.30 780.58 269.49
Gross Profit Margin (%) 62.77 57.26 64.52 66.21
Net Profit Margin (%) 38.36 33.35 42.28 45.14
Earnings per Share (EPS) (Baht/Share) 0.76 0.36 0.66 0.23