EN
/ TH

โทลล์เวยืได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงยุติธรรม

ตามที่บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมการยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด หรือที่เรียกว่า Tollway Happy Way มาตั้งแต่ปี 2545 และต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 ในปี 2555 นี้ โดยการมอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรีให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นให้แก่เรือนจำและ ทัณฑสถานต่าง ๆ ซึ่งดอนเมืองโทลล์เวย์ก็ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ทางสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในกระทรวง ยุติธรรม ซึ่งถือเป็นการทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยในด้านกระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ Head of Corporate Communications & CSR ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายปรีชา ธนานันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี