EN
/ TH

CEO Forum

เมื่อวันอังคารที่ 17 January 2555 ที่ผ่านมา นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้เข้าร่วมการประชุม CEO Forum ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการจัดงาน และยังมีนายแอนโทนี ชาร์ลส ลินตัน แบลร์ หรือนายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย