EN
/ TH

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เทรดวันแรกเหนือจอง

นายธานินทร์ พานิชชีวะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมด้วย นายวรวัสส์ วัสสานนท์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และนายวราห์ สุจริตกุล (ซ้ายสุด) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ DMT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ซึ่งราคาหุ้น DMT เปิดทำการซื้อขายที่ราคา 17.60 บาท จากราคาจองซื้อที่ 16.00 บาท