EN
/ TH

บริษัท มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) รวบรวมกระดาษมอบให้ โครงการสมุด Green Way

บริษัท มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) รวบรวมกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มามอบให้กับโครงการสมุด Green Way นำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นสมุดเล่มใหม่ เพื่อสนับสนุนเป็นอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน โดยตัวแทนแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นผู้รับมอบ