EN
/ TH

DMT เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของ EXAT Call Center 1543

คุณนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน นำพนักงาน DMT เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของ EXAT Call Center 1543 ณ สถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานของ EXAT Call Center จากสถานที่จริงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้กับบริการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย