EN
/ TH

DMT ร่วมเสวนาในหัวข้อ Move Forward to Better Drive and Better Life

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ Move Forward to Better Drive and Better Life งานสัมมนาถ่ายทอดแม่บทการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 0301 ชั้น 4 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ