EN
/ TH

DMT รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566

รางวัลประเภทดี ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ