EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และขอพรให้ทั้ง 2 พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป