ทางยกระดับอุตราภิมุข มีระยะทางรวมประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในการบริหารจัดการโดยบริษัทฯ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรจากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ("ทางยกระดับดอนเมือง") และอยู่ในการบริหารจัดการโดยกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จากอนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงรังสิต("ส่วนของกรมทางหลวง") โดยมีจุดเริ่มต้นใกล้ทางแยกดินแดง และรับรถที่ลงจากทางด่วนเฉลิมมหานคร("ทางด่วนขั้นที่ 1") สร้างเป็นทางยกระดับเหนือถนนวิภาวดีรังสิตมีความสูง 14 เมตรพร้อมทางขึ้น 15 จุด และทางลง 16 จุด ในฝั่งขาเข้าและขาออก (รังสิตถึงดินแดง และดินแดงถึงรังสิต) และมีด่านเก็บค่าผ่านทางรวมทั้งหมด 14 ด่าน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขได้โดยสะดวก

ผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองสามารถชำระค่าผ่านทางได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านบริเวณทางขึ้น และบนทางยกระดับอุตราภิมุขดังนี้

ฝั่งขาออก (ดินแดงมุ่งหน้ารังสิต) มีด่านเก็บค่าผ่านทางที่เปิดให้บริการ 7 จุด ได้แก่

N1 ด่านดินแดง 1
N1 ด่านดินแดง 2
N2 ด่านสุทธิสาร
N3 ด่านลาดพร้าว ขาออก
N4 ด่านรัชดาภิเษก 1
N4 ด่านรัชดาภิเษก 2
N5 ด่านบางเขน
N6 ด่านหลักสี่ ขาออก
N7 ด่านอนุสรณ์สถาน 1
N7 ด่านอนุสรณ์สถาน 2

ฝั่งขาเข้า (รังสิตมุ่งหน้าดินแดง) มีด่านเก็บค่าผ่านทางที่เปิดให้บริการ 4 จุด ได้แก่

S1 ด่านดอนเมือง
S1 ด่านหลักสี่
S1 ด่านแจ้งวัฒนะ
S1 ด่านลาดพร้าว