รายละเอียด วันที่และเวลา
ประกาศฉบับที่ 2/2565 เรื่องแจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2565 -
ประกาศฉบับที่ 1/2565 เรื่องแจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2565 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในไตรมาสที่ 4/2564 เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 -
ประกาศ BD.015/2564 ฉบับที่ 1 เรื่องประกวดราคางานโครงการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไร้ช่องทาง (M-Flow) บนทางยกระดับอุตราภิมุข ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง -
ประกาศ BD.013/2564 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการปรับปรุงป้ายจราจรด่านอนุสรณ์สถาน -
ประกาศ BD.012/2564 ฉบับที่ 1 เรื่องประกวดราคางานโครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาระบบเก็บค่าผ่านทางทาง M-Flow ด่านดินแดง ทางยกระดับอุตราภิมุข -
สรุปผลการดำเนินงานจัดจ้างในไตรมาสที่ 3/2564 เดือนกรฎาคม ถึง กันยายน 2564 -
ประกาศ BD.011/2564 ฉบับที่ 1 เรื่องประกาศประกวดราคางานโครงการซ่อมแซมยาแนวรอยต่อกำแพงกันตกบนทางยกระดับ -
ประกาศ BD.010/2564 ฉบับที่ 1 เรื่องงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทางยกระดับดอนเมืองช่วงแยกลาดพร้าว -
ประกาศ BD.009/2564 ฉบับที่ 1 เรื่องงานโครงการจัดหาอุปกรณ์ Hardware เพื่อติดตั้งระบบ AI Video Analytics -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในไตรมาสที่ 2/2564 เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในไตรมาสที่ 1/2564 เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 -
ประกาศ BD.004/2564 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างทางยกระดับอุตราภิมุข -
สรุปผลการดำเนินงานจัดจ้างในไตรมาสที่ 4/2563 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 -
ประกาศฉบับที่ 2/2564 เรื่องแจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2564 -
ประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่องแจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2564 -