รายละเอียด วันที่และเวลา
สรุปผลการดำเนินงานจัดจ้างในไตรมาสที่ 3/2564 เดือนกรฎาคม ถึง กันยายน 2564 -
ประกาศ BD.011/2564 ฉบับที่ 1 เรื่องประกาศประกวดราคางานโครงการซ่อมแซมยาแนวรอยต่อกำแพงกันตกบนทางยกระดับ -
ประกาศ BD.010/2564 ฉบับที่ 1 เรื่องงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทางยกระดับดอนเมืองช่วงแยกลาดพร้าว -
ประกาศ BD.009/2564 ฉบับที่ 1 เรื่องงานโครงการจัดหาอุปกรณ์ Hardware เพื่อติดตั้งระบบ AI Video Analytics -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในไตรมาสที่ 2/2564 เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 -
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในไตรมาสที่ 1/2564 เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 -
ประกาศ BD.004/2564 ฉบับที่ 1 เรื่อง ประกวดราคางานโครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างทางยกระดับอุตราภิมุข -
สรุปผลการดำเนินงานจัดจ้างในไตรมาสที่ 4/2563 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 -
ประกาศฉบับที่ 2/2564 เรื่องแจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2564 -
ประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่องแจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2564 -