รายละเอียด วันที่และเวลา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1/2565 มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 -
ประกาศ BD.004/2565 ฉบับที่ 1 เรื่องงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทางยกระดับดอนเมืองช่วงแยกสุทธิสาร Pier No.202-2.26 -
ประกาศ BD.001/2565 ฉบับที่ 1 เรื่องประกาศราคางานโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์โดยวิธี Para Slurry Seal Type 3 ทางยกระดับอุตราภิมุข -
ประกาศฉบับที่ 2/2565 เรื่องแจ้งรายการงานสอบเทียบราคาประจำปี 2565 -
ประกาศฉบับที่ 1/2565 เรื่องแจ้งรายการงานประกวดราคาประจำปี 2565 -