บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ได้ทดลองการให้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์สในนาม “โทลล์เวย์ สมาร์ทเพิร์ส” เมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยเพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ทางของทางยกระดับดอนเมืองมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้ทางสามารถชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse) หรือ เงินสด หรือคูปองค่าผ่านทางในช่องทางเดียวกันเป็นรูปแบบ Mix Mode ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าผ่านทาง โดยไม่ต้องใช้เวลาการรับทอนเงินที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการชำระค่าผ่านทางมากยิ่งขึ้น

ซึ่งนอกจากการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดและคูปองผ่านทางแล้ว ผู้ใช้ทางยังสามารถชำระค่าผ่านทางได้ ด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์สหรือบัตรสมาชิกเซเว่นการ์ดที่สามารถหาซื้อและเติมเงินได้อย่างสะดวกและง่ายดายที่ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น มีสาขากว่า 5,700 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับการศึกษาพัฒนาและทดลองการให้บริการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง แนวโน้มเทคโนโลยีบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอัตราการเติบโตของฐานจำนวนผู้ใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทในเรื่องของ การอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการเส้นทางยกระดับดอนเมืองมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้เวลาการรับทอนเงินอีกต่อไป ที่สำคัญบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางการเงิน สะดวกรวดเร็ว การบริหารจัดการเงินสดและการเก็บเงินสดที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงของธนบัตรชำรุดหรือธนบัตรปลอม ตลอดจนลดภาระในการนำเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร รวมไปถึงลดภาระด้านบริหารการขาย การเก็บ และการตรวจนับคูปองกระดาษ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองในการชำระค่าผ่านทางแทนการใช้เงินสดและสามารถ ต่อยอดไปสู่การร่วมทำโปรโมชั่นกับคู่ค้าอื่นๆ ของซีพีออลล์ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ สอดรับแนวโน้มความต้องการใช้บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้ทางมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้ทางทุกท่านสามารถใช้บริการชำระค่าผ่านทาง ด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์สได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่าน ด้วยบริการแบบ Mix Mode ซึ่งสามารถเลือกชำระได้ทั้งบัตรเซเว่นการ์ด หรือบัตรสมาร์ทเพิร์สทุกประเภท (Smart Purse) หรือเงินสด หรือคูปองค่าผ่านทางในช่องทางเดียวกัน เพิ่มทางเลือกพร้อมความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ใช้ทางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์สดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างบมจ. ทางยกระดับดอนเมือง และ บ.ไทยสมาร์ทคาร์ด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการชำระค่าผ่านทางโดยไม่ต้องรอรับเงินทอน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ที่มีสาขากว่า 5,700 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ใช้ทางที่ใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สในการชำระค่าผ่านทาง ซึ่งบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ใช้ทางทราบต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ พร้อมเตรียมแผนผลักดัน“อี-คูปอง”(e-Coupon)หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้บัตรสมาร์ทเพิร์สเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกจากการใช้คูปองผ่านทางเป็นเล่มแบบเดิม โดยในอนาคตมีแผนที่จะต่อยอดโปรโมชั่นต่างๆ มากมายร่วมกับกลุ่มซีพี ออลล์ จุดที่สร้างความแตกต่างของโครงการ “โทลล์เวย์ สมาร์ทเพิร์ส” คือ ผู้ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วย บัตรสมาร์ทเพิร์สใช้เวลาจ่ายเงินลดลงกว่าการใช้เงินสด สำหรับแผนการต่อยอดไปสู่การใช้ “อี-คูปอง” (e-Coupon) แทนคูปองกระดาษเป็นเล่ม บริษัทฯ สามารถใช้เครือข่ายร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กว่า 8,300 สาขา ทั่วประเทศเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเกือบ 3,000 สาขา มีลูกค้าใช้บริการกว่า 1,200 ครั้งต่อสาขาต่อวัน ในปัจจุบันมีจำนวนบัตรสมาร์ทเพิร์สที่ใช้งานกว่า 3 ล้านใบในตลาด ในระยะแรกของโครงการ “โทลล์เวย์ สมาร์ทเพิร์ส” ได้เริ่มทดลองให้บริการ 3 ด่านใหญ่ ได้แก่ ด่านดินแดง ดอนเมือง และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ รวม 12 ช่องเก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ใช้ระยะเวลาทดลองประมาณ 6 เดือน จนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้ทางเป็นอย่างดีและไม่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ หน้าด่าน ทำให้มีความร่วมมือบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด อย่างต่อเนื่องจนมีการพิจารณาเปิดให้บริการรับชำระค่าผ่านทาง ด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์ส ครอบคลุมทุกช่องรับชำระค่าผ่านทางในทุกด่านจัดเก็บค่าผ่านทางของทางยกระดับดอนเมืองตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงการเป็นโครงการที่มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารและนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จำกัด (มหาชน)ได้รับคัดเลือกให้ เข้ารับรางวัลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2010 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA ) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC ) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ( Software Park Thailand) และวิทยาลัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU ) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการทดลองชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์ส จากประเภทรางวัลของโครงการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ไทย (Thai Software Adoption Projects ) เป็นรางวัลที่ยกย่องหน่วยงาน ที่เป็นเลิศในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โดยมีการบูรณาการซอฟต์แวร์ไทยเข้ากับระบบงานได้อย่างเป็นระบบ รางวัล ดังกล่าวสร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มความมั่นใจในการนำบริการชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์สมาให้บริการผู้ใช้ทางมากยิ่งขึ้น ท่านผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองทุกท่านสามารถแนะนำบริการได้ที่ Tollway Your way หมายเลขโทรศัพท์ 02 792 6500 ซึ่งบริษัทฯ ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำมาปรับปรุงบริการให้ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ทางทุกท่านต่อไป