ผู้ใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองสามารถเลือกวิธีชำระค่าผ่านทางได้ตามความสะดวก 3 วิธี ดังนี้

ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด

เพื่อความรวดเร็วในการผ่านทาง ผู้ใช้ทางทุกท่านควรเตรียมเงินสดในจำนวนที่พอดีกับค่าผ่านทางที่ต้องชำระในแต่ละระยะ

ชำระค่าผ่านทางด้วยคูปองผ่านทาง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้ทางมากขึ้น และลดความยุ่งยากในการเตรียมเงินสด ทั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้ทาง โดยผู้ใช้ทางสามารถซื้อคูปองในราคาสมมนาคุณพิเศษถูกกว่าราคาเต็มในอัตราร้อยละ 5 โดยชุดคูปองผ่านทาง มีดังนี้

  1. คูปองราคา 80 บาท โดย 1 เล่ม มีจำนวน 20 ใบ ราคาเต็ม 1,600 บาท ลด 80 บาท เหลือ 1,520 บาท
  2. คูปองราคา 35 บาท โดย 1 เล่ม มีจำนวน 20 ใบ ราคาเต็ม 700 บาท ลด 35 บาท เหลือ 665 บาท

ทั้งนี้ สามารถซื้อได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางของทางยกระดับดอนเมืองทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง และที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.)

คูปองผ่านทางดังกล่าวใช้สำหรับรถยนต์ประเภท 4 ล้อเท่านั้น โดยสามารถใช้ชำระค่าผ่านทางได้ทุกด่านเก็บค่าผ่านทาง และคูปองผ่านทางนี้ไม่รับแลกคืน เปลี่ยน และไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดได้

ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร EMV Contactless

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และตอบสนองพฤติกรรมสังคมไร้เงินสด ผู้ใช้ทางสามารถใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ Contactless ชำระค่าผ่านทางได้ทุกด่าน

ชำระค่าผ่านทางด้วย M Pass / Easy Pass

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้ทางฯสามารถใช้ M Pass และ Easy Pass สำหรับชำระค่าผ่านทางได้ทุกด่าน