CSR Tollway Contest 2020

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร และคุณนพพล โพธิ์ขี ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ ได้เปิดตัวโครงการ CSR Tollway Contest 2020 "วิถีใหม่ ไทย New Normal By Tollway Better Way" เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถและมีไอเดียสร้างสรรค์ ผลิตภาพยนต์โฆษณาความยาว 60 วินาที เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิตแบบใหม่ New Normal ชิงทุนการศึกษา และโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณภัทราพร สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์ รายการกบนอกกะลา และ คุณวสันต์ บุญฤทธิ์ ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา จากบริษัท แอคชั่นแพลน จำกัด ร่วมแนะนำแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้พูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องนักเรียน นักศึกษา ที่ชนะเลิศจากการประกวดในปี 2018 จัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)