วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายชัยภัฏ เตมียบุตร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ IT & ITS ตัวแทนผู้บริหาร บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมกับ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ แขวงการทางหลวงกรุงเทพ ถนนวิภาวดีรังสิต โดย ภายในงานได้จัดการแสดงชุดลูกหมูสามตัว การจับรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมไป ถึงการจัดซุ้มเกมต่างๆ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก อาทิ บ้านลม , ซุ้มศิลปะ , ซุ้มปาลูกโป่ง , ซุ้มปากระป๋อง ฯลฯ โดยการจัด กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ เยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป