พิธีรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) โดย คุณประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์ ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 ประจำปี 2562 (TCC BEST AWARDS 2019) จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯเป็น 1 ใน 6 บริษัท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีถึงความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance)