กิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทางฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดกิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทางฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์จาก SappeและวารสารTollway...yourway เพื่อขอบคุณที่ให้การตอบรับการให้บริการด้วยดีเสมอมา โดยมอบให้กับผู้ใช้ทางฯ ใน 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น. ณ ด่านดินแดง และช่วงเย็นเวลา 17.00-19.00 น. ณ ด่านอนุสรณ์สถาน