เทศกาลตรุษจีน 2562

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดกิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทางฯ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2562ด้วยการมอบส้มมงคล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและโชคลาภให้กับผู้ใช้ทาง เพื่อขอบคุณที่ให้การตอบรับการให้บริการด้วยดีเสมอมา โดยมอบให้กับผู้ใช้ทางฯ ใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าเวลา 7.30 - 9.00 น. ณ ด่านดินแดง และ ช่วงเย็นเวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ด่านอนุสรณ์สถาน