SET: DMT
10.90 THB
เปลี่ยนแปลง | (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ 30 มิ.ย. 2565 11:11:00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
99,713
มูลค่า ('000 บาท)
1,091
ราคาเปิด
10.90
วันก่อนหน้า
10.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.80 - 11.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.40 - 13.80