SET: DMT
12.80 THB
เปลี่ยนแปลง | (% เปลี่ยนแปลง)
-0.20 (-1.54%)
ปรับปรุงเมื่อ 15 ต.ค. 2564 04:35:00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,277,600
มูลค่า ('000 บาท)
16,566
ราคาเปิด
13.10
วันก่อนหน้า
13.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.80 - 13.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.00 - 18.80