SET: DMT
11.30 THB
เปลี่ยนแปลง | (% เปลี่ยนแปลง)
-0.20 (-1.74%)
ปรับปรุงเมื่อ 21 ม.ค. 2565 04:36:00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
774,700
มูลค่า ('000 บาท)
8,797
ราคาเปิด
11.40
วันก่อนหน้า
11.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.30 - 11.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.00 - 18.80