ชื่อย่อหุ้น
DMT
ราคาล่าสุด
12.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,277,600
มูลค่า ('000 บาท)
16,566
ปรับปรุงเมื่อ 15 ต.ค. 2564 04:35:00

ผลการดำเนินการของบริษัท

จุดเด่นสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

รายได้รวม

639.8
(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

206.2
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

10513
(หน่วย: ล้านบาท)
Tollway Work with us

ปฏิทินนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมของบริษัท
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ :E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ณ ห้องประชุมของบริษัท

อีเมลรับข่าวสาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tollway Call Center 1233