ชื่อย่อหุ้น
DMT
ราคาล่าสุด
10.90 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
99,713
มูลค่า ('000 บาท)
1,091
ปรับปรุงเมื่อ 30 มิ.ย. 2565 11:03:00

ผลการดำเนินการของบริษัท

จุดเด่นสำคัญทางการเงิน Q1/2565

รายได้รวม

357.0
(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

114.2
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

10,373.1
(หน่วย: ล้านบาท)
Tollway Work with us

ปฏิทินนักลงทุน

วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 1 ปี 2565
ประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565
อีเมลรับข่าวสาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tollway Call Center 1233