ชื่อย่อหุ้น
DMT
ราคาล่าสุด
12.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่า ('000 บาท)
0
ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2564 04:35:00

ผลการดำเนินการของบริษัท

จุดเด่นสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

รายได้รวม

386.5
(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

143.1
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

10,386.4
(หน่วย: ล้านบาท)
Tollway Work with us

ปฏิทินนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมของบริษัท
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ :E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ณ ห้องประชุมของบริษัท

อีเมลรับข่าวสาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tollway Call Center 1233